Mukowiscydoza

Informacje podstawowe

Mukowiscydoza (cystic fibrosis) to ogólnoustrojowa nieuleczalna choroba, która spowodowana jest mutacją genu kodującego kanał jonowy CFTR, którego rolą jest zapewnienie prawidłowego nawodnienia śluzu gruczołów nabłonkowych. Choroba dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Jej przebieg jest przewlekły i postępujący. W przypadku pojawienia się mutacji dochodzi do znacznego zagęszczenia śluzu w wielu narządach organizmu m.in. układu oddechowego i pokarmowego, co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu gruczołów wydzielania zewnętrznego zlokalizowanych m.in. w trzustce, oskrzelach i skórze. Choroba rozwija się częściej wśród osobników rasy białej. Szacuje się, iż pojawia się u 1 na 2500 żywo urodzonych noworodków. Nosicielami genu odpowiedzialnego za wystąpienie mukowiscydozy jest około 5% białej populacji. W niedalekiej przeszłości mukowiscydoza uważana była za chorobę wieku dziecięcego. Aktualnie około 50% chorych na mukowiscydozę dożywa 30 roku życia. 

Przyczyny

Znanych jest około 1500 mutacji genu CFTR. Najczęściej występującą jest brak fenyloalaniny w pozycji 508 łańcucha białkowego. Pojawiająca się mutacja jest przyczyną zmian w strukturach białka, które w błonach komórkowych odpowiada za transport jonów tzw. kanał chlorkowy. Białko to jest występuje w wielu miejscach m.in. błonach śluzowych oskrzeli, gruczołach potowych skóry. W skutek tego pojawiają się zaburzenia wydzielania gruczołów wydzielania zewnętrznego objawiające się produkcją gęstego śluzu, który z trudnością jest transportowany na zewnątrz.

W przypadku układu oddechowego zalegający śluz sprzyja częstym zakażeniom układu oddechowego. W obrębie trzustki dochodzi od zatkania kanalików trzustkowych do prowadzi do zaburzeń w wydalaniu soku trzustkowego, co w dalszej kolejności prowadzi do torbielowatego poszerzenia przewodów trzustkowych, zaniku tkanki wydzielniczej i niewydolności zewnątrzwydzielniczej trzustki. 

Diagnostyka

W diagnostyce mukowiscydozy bierze się pod uwagę objawy kliniczne ze strony układu oddechowego oraz pokarmowego. Należy je potwierdzić badaniem stężenia chlorków w pocie – powyżej 60 mmol/L, stwierdzone w co najmniej dwóch badaniach. Dodatkowo wykonuje się badania molekularne mające na celu potwierdzenie mutacji w genie CFTR. Ze względu na bardzo dużą ilość mutacji tego genu, nie zawsze negatywny wynik tego badania wyklucza mukowiscydozę. 

Konsekwencje

W obrębie układu oddechowego:

 • Przewlekły i napadowy kaszel
 • Nawracające i przewlekłe zapalenie płuc
 • Zapalenia oskrzeli
 • Krwioplucie
 • Przewlekłe zakażenie pałeczką ropy błękitnej lub gronkowcem złocistym
 • Nawracająca niedodma
 • Radiologiczne objawy włóknienia płuc
 • Przewlekłe zapalenia zatok obuocznych nosa

W obrębie przewodu pokarmowego:

 • U noworodków niedrożność smółkowa lub zespół czopa smółkowego
 • Przedłużająca się żółtaczka noworodkowa
 • Obfite, cuchnące stolce tłuszczowe
 • Objawy zespołu złego wchłaniania
 • Wypadanie śluzówki odbytnicy
 • Marskość żółciowa wątroby
 • Kamica żółciowa u dzieci
 • Nawracające zapalenie trzustki u dzieci
 • Skręt jelit w okresie płodowym

W obrębie innych narządów:

 • Niepłodność u kobiet i mężczyzn
 • Prawokomorowa niewydolność serca
 • Nawracające obrzęki ślinianek przyusznych
 • Objawy niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach
 • Niedobór wysokości i masy ciała
 • W młodzieży i osób dorosłych po wielu latach trwania choroby rozwija się cukrzyca

W związku z postępującym przebiegiem choroby u chorych rozwija się:

 • Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki co powoduje zaburzenia trawienia, pojawienie się stolców tłuszczowych oraz utratę masy ciała

Leczenie

 • Leczenie przewlekłych i nawracających objawów ze strony układu oddechowego obejmuje systematyczne usuwanie wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych, leczenie przeciwbakteryjne, stosowanie leków rozrzedzających zalegający śluz, dobre nawodnienie, podawania niektórym chorym steroidów
 • Pozytywne efekty przynosi fizykoterapia, która ułatwia odkrztuszanie
 • W ciężkich przypadkach konieczne jest podawania tlenu
 • Leczenie objawów ze strony przewodu pokarmowego odbywa się za pomocą suplementacji enzymów trzustkowych
 • Bardzo istotną rolę w przebiegu choroby odgrywa również leczenie dietetyczne, podstawowa dieta dla osób chorych na mukowiscydozę powinna być wysokoenergetyczna, bogatobiałkowa i bogatotłuszczowa.

Zwróć uwagę

Probiotyki w mukowiscydozie

Probiotyki, a szczególnie szczep Lactobacillus rhmnosus GG, mogą być pomocne w przebiegu mukowiscydozy. Badania wykazują, iż wpływają one zarówno na układ pokarmowy, jak i oddechowy chorych. Bakterie probiotyczne poprzez stymulację komórek odpornościowych zawartych w ścianie jelit dają efekt ogólnoustrojowy. Suplementacja szczepem Lactobacillus rhamnosus GG może prowadzić do zmniejszenia częstości występowania zaostrzeń oskrzelowo-płucnych, liczby hospitalizacji, poprawy funkcji układu oddechowego oraz przyrostu masy ciała chorych. W obrębie układu pokarmowego podany szczep probiotyków przyczynia się do ograniczenia przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim oraz zmniejszenia częstości wypróżnień i poprawy jakości stolca.