Siarka

Informacje podstawowe

Siarka zaliczana jest do makropierwiastków niezbędnych do zachowania homeostazy ustroju jednak zawartość w strukturach organizmu jest niewielka. Występuje najczęściej w postaci związków organicznych. Jej wchłanianie z przewodu pokarmowego odbywa się za pośrednictwem aminokwasów siarkowych lub siarczanów. Wydalane z moczem siarczany są odzwierciedleniem zwiększonego katabolizmu białek. Istnieją uwarunkowania genetyczne prowadzące do nieprawidłowego metabolizmu siarki. Cystynuria polega na niezdolności nerek do wydalania niektórych aminokwasów, w konsekwencji czego powstają kamienie nerkowe. Wrodzony brak oksydazy siarczynowej, odpowiedzialnej za katabolizm aminokwasów siarkowych, prowadzi do poważnych zaburzeń układu nerwowego. 

Rola w organizmie

 • Wchodzi w skład kwasów nukleinowych oraz witamin
 • Stabilizacja cząsteczek białek  
 • Jest aktywatorem określonych reakcji enzymatycznych
 • Udział w detoksykacji organizmu
 • Udział w syntezie kolagenu
 • Wpływ na proces krzepnięcia krwi

Informacje dodatkowe

Źródła siarki:

 • Wątroba
 • Makrela wędzona
 • Orzechy
 • Suche nasiona roślin strączkowych
 • Kasza jaglana
 • Produkty pełnoziarniste
 • Jaja
 • Mięso

Zalecenia

 • Objawy nadmiaru oraz niedoboru siarki nie są znane
 • Brak jest informacji na temat zalecanego, wystarczającego lub bezpiecznego spożycia tego pierwiastka!